Chính sách Bảo mật

Mozocare.com ('Trang web') nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì quyền riêng tư của bạn. Mozocare.com cam kết duy trì tính bảo mật, toàn vẹn và bảo mật đối với mọi thông tin của người sử dụng. Chính sách Bảo mật này mô tả cách Mozocare.com thu thập và xử lý một số thông tin mà nó có thể thu thập và / hoặc nhận từ bạn thông qua việc sử dụng Trang web này.

Vui lòng xem bên dưới để biết chi tiết về loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn, cách thông tin đó được sử dụng liên quan đến các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi và các thông tin khác được chia sẻ với các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho những khách truy cập hiện tại và trước đây vào Trang web của chúng tôi và cho những khách hàng trực tuyến của chúng tôi. Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này.

Chính sách Bảo mật này được xuất bản tuân theo: Đạo luật Công nghệ Thông tin, năm 2000; và Quy tắc Công nghệ Thông tin (Quy trình và Quy trình Bảo mật Hợp lý và Thông tin Cá nhân Nhạy cảm), 2011 ("Quy tắc SPI")

Bằng việc sử dụng Mozocare.com và / hoặc tự đăng ký tại www.Mozocare.com, bạn cho phép Sinodia Healthcare Private Limited (bao gồm các đại diện, chi nhánh, các bệnh viện và bác sĩ đối tác của mình) liên hệ với bạn qua email hoặc cuộc gọi điện thoại hoặc sms và cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi đối với sản phẩm bạn đã chọn tham gia, truyền đạt kiến ​​thức về sản phẩm, cung cấp các khuyến mại chạy trên Mozocare.com và các ưu đãi của các đối tác kinh doanh và các bên thứ ba có liên quan, vì lý do đó, thông tin của bạn có thể được thu thập theo cách được nêu chi tiết trong Chính sách này.

Bạn đồng ý rằng bạn cho phép Mozocare.com liên hệ với bạn cho các mục đích nêu trên ngay cả khi bạn đã tự đăng ký theo (các) dịch vụ DND hoặc DNC hoặc NCPR. Ủy quyền của bạn, về mặt này, sẽ có hiệu lực miễn là bạn hoặc chúng tôi không vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Người kiểm soát thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và thu thập bởi Sinodia Healthcare Private Limited.

Mục đích chung của việc thu thập dữ liệu của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để quản lý trang web và trong phạm vi cần thiết để thực hiện hợp đồng .Mozocare.com thu thập thông tin của bạn khi bạn đăng ký dịch vụ hoặc tài khoản, khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của nó, hãy truy cập các trang của Trang web.

Khi bạn sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn. Chúng tôi tự động thu thập thông tin về hành vi của bạn với tư cách là người dùng và về sự tương tác của bạn với chúng tôi, cũng như đăng ký thông tin về máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu về mỗi lần truy cập vào trang web của chúng tôi (được gọi là tệp nhật ký máy chủ). Dữ liệu truy cập bao gồm:

 • Tên và URL của tệp được yêu cầu
 • Chi tiết liên hệ (Di động, Email, Thành phố cư trú)
 • Ngày giờ tìm kiếm
 • Lượng dữ liệu đã chuyển
 • Thông báo truy xuất thành công (mã phản hồi HTTP)
 • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
 • Liên kết giới thiệu URL của hệ điều hành (tức là trang mà từ đó người dùng truy cập vào trang web)
 • Các trang web mà hệ thống của người dùng truy cập thông qua trang web của chúng tôi
 • Địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Internet của người dùng và nhà cung cấp yêu cầu

Khi bạn đăng ký tại Trang web và đăng nhập, bạn không phải là người ẩn danh đối với chúng tôi. Ngoài ra, bạn được yêu cầu cung cấp số liên lạc của mình trong quá trình đăng ký và có thể được gửi SMS, thông báo về các dịch vụ của chúng tôi tới thiết bị không dây của bạn. Do đó, bằng cách đăng ký, bạn cho phép Mozocare.com gửi tin nhắn văn bản và thông báo qua email cho bạn cùng với chi tiết đăng nhập của bạn và bất kỳ yêu cầu dịch vụ nào khác, bao gồm cả thư quảng cáo và SMS.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

 • trả lời các truy vấn hoặc yêu cầu do bạn gửi.
 • xử lý đơn đặt hàng hoặc ứng dụng do bạn gửi.
 • quản lý hoặc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào với các đối tác kinh doanh của chúng tôi.
 • dự đoán và giải quyết các vấn đề với bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho bạn.
 • để gửi cho bạn thông tin về các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt. Chúng tôi cũng có thể cho bạn biết về các tính năng hoặc sản phẩm mới. Chúng có thể bao gồm các ưu đãi hoặc sản phẩm từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi (chẳng hạn như các công ty bảo hiểm, v.v.) hoặc các bên thứ ba (chẳng hạn như các đối tác tiếp thị và các nhà cung cấp dịch vụ khác, v.v.), mà Mozocare.com có ​​mối quan hệ hợp tác với nhau.
 • để cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ do Mozocare.com cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi nhận được từ bạn với thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được từ các đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba của chúng tôi.
 • để gửi cho bạn các thông báo, liên lạc, cung cấp các cảnh báo liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ được cung cấp trên Trang web này.
 • như được cung cấp khác trong Chính sách bảo mật này.

Một số tính năng của Trang web này hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân do bạn cung cấp trong phần tài khoản của bạn trên Trang web của chúng tôi.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Mozocare.com có ​​thể chia sẻ Thông tin của bạn được gửi trên Trang web cho nhà cung cấp dịch vụ / đối tác Bệnh viện và Bác sĩ được nối mạng mà không cần có sự đồng ý trước của bạn trong những trường hợp hạn chế sau:

 1. Khi được yêu cầu hoặc yêu cầu bởi luật pháp hoặc bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào để tiết lộ, nhằm mục đích xác minh danh tính hoặc để ngăn chặn, phát hiện, điều tra bao gồm các sự cố mạng, hoặc để truy tố và trừng phạt hành vi phạm tội. Những tiết lộ này được thực hiện với thiện chí và tin tưởng rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để thực thi các Điều khoản và Điều kiện này; để tuân thủ các luật và quy định hiện hành.
 2. Mozocare đề xuất chia sẻ những thông tin đó trong các công ty thuộc tập đoàn của mình và các cán bộ, nhân viên của các công ty thuộc tập đoàn đó với mục đích thay mặt công ty xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng những người nhận thông tin đó đồng ý xử lý thông tin đó dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này cũng như bất kỳ biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp nào khác.
 3. Mozocare có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi người dùng truy cập Trang web. Các công ty này có thể sử dụng thông tin cá nhân về việc người dùng truy cập vào Trang web và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà người dùng quan tâm.
 4. Mozocare sẽ chuyển thông tin về bạn trong trường hợp Mozocare được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác.

Chúng tôi thu thập cookie

Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng gắn liền với thông tin về người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie ID phiên và cookie liên tục. Đối với cookie session ID, khi bạn đóng trình duyệt hoặc đăng xuất, cookie sẽ kết thúc và bị xóa. Cookie liên tục là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn trong một khoảng thời gian dài. Các cookie Session ID có thể được PRP sử dụng để theo dõi các tùy chọn của người dùng trong khi người dùng truy cập trang web. Chúng cũng giúp giảm thiểu thời gian tải và tiết kiệm quá trình xử lý của máy chủ. Các cookie liên tục có thể được PRP sử dụng để lưu trữ, chẳng hạn như bạn có muốn ghi nhớ mật khẩu của mình hay không và các thông tin khác. Cookie được sử dụng trên trang web PRP không chứa thông tin nhận dạng cá nhân.

Đăng nhập tập tin

Giống như hầu hết các trang web tiêu chuẩn, chúng tôi sử dụng tệp nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang giới thiệu / thoát, loại nền tảng, dấu ngày / giờ và số lần nhấp để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trong tổng hợp và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để sử dụng tổng hợp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nhật ký được thu thập tự động này với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi làm điều này để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, để cải thiện chức năng tiếp thị, phân tích hoặc trang web.

Email- Chọn không tham gia

Nếu bạn không còn quan tâm đến việc nhận thông báo qua e-mail và thông tin tiếp thị khác từ chúng tôi, vui lòng gửi email yêu cầu của bạn theo địa chỉ: care@Mozocare.com. Xin lưu ý rằng có thể mất khoảng 10 ngày để xử lý yêu cầu của bạn.

Bảo vệ

Chúng tôi luôn sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật điện tử, thủ tục và vật lý để bảo vệ chống lại việc sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp hoặc thay đổi thông tin và chống lại bất kỳ sự mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng thông tin ngẫu nhiên nào. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó. Hơn nữa, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của id đăng nhập và mật khẩu của mình, đồng thời không được cung cấp các thông tin xác thực này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba và / hoặc đại lý quảng cáo để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về những lần bạn truy cập vào Trang web này để cung cấp quảng cáo trên Trang web này và các trang web của bên thứ ba khác về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thay mặt chúng tôi phân phát quảng cáo trên internet và đôi khi trên Trang web này. Họ có thể thu thập thông tin ẩn danh về những lần bạn truy cập vào Trang web và tương tác của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Họ cũng có thể sử dụng thông tin về những lần bạn truy cập vào Trang web này và các Trang web khác cho các quảng cáo được nhắm mục tiêu cho hàng hóa và dịch vụ. Thông tin ẩn danh này được thu thập thông qua việc sử dụng thẻ pixel, đây là công nghệ tiêu chuẩn của ngành được hầu hết các Trang web lớn sử dụng. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập hoặc sử dụng trong quá trình này.

ISO 27001

ISO / IEC 27001: 2013 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an ninh thông tin và cung cấp phương pháp tiếp cận có hệ thống để giữ an toàn cho thông tin nhạy cảm của công ty. Nhận được chứng chỉ ISO 27001: 2013 là sự đảm bảo cho khách hàng của chúng tôi rằng Mozocare.com tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật thông tin. Mozocare được chứng nhận ISO / IEC 27001: 2013 theo số chứng chỉ - IS 657892. Chúng tôi đã thực hiện tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 cho tất cả các quy trình hỗ trợ phát triển và cung cấp dịch vụ của Mozocare.com. Mozocare.com hiểu rằng tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin của bạn là yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi và sự thành công của chính chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Có thể có các chi nhánh hoặc các trang khác được liên kết với Mozocare.com. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các trang web đó không phải là tài sản của chúng tôi. Các trang web liên kết này có thể có các thực tiễn bảo mật khác nhau và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của họ trên trang web này khi bạn truy cập chúng.

Những thay đổi trong Chính sách Bảo mật này

Mozocare.com có quyền thay đổi chính sách này theo quyết định riêng của mình. Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này để phản ánh những thay đổi đối với thực tiễn thông tin của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đánh giá định kỳ

Nhân viên Khiếu nại Dữ liệu

Trong trường hợp bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến luật hiện hành về Công nghệ thông tin và các quy tắc được thực hiện theo đó, tên và chi tiết liên hệ của Nhân viên giải quyết khiếu nại được cung cấp dưới đây:
Ông Shashi Kumar
Email: shashi@Mozocare.com,

Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc hoặc đề xuất liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi, có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ trên trang Liên hệ với chúng tôi hoặc tại mozo@mozocare.com.

Vẫn không thể tìm thấy của bạn thông tin

Liên hệ với nhóm Chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi để được các chuyên gia trợ giúp 24/7.

Cần giúp đỡ ?

Gửi yêu cầu