glossariy

Tibbiy atamalar lug'ati - tibbiy, patologiya va laboratoriya tibbiyoti