Tungkol sa BLK Hospital Ni Dr Ajay Kaul Finest Cardiac Surgeon India Mozocare

Transcript ng Audio

Tingnan BLK Hospital ay isang bagong ospital. Ito ay naroroon para sa huli, sa una ito ay isang ospital na isa sa best hospital para kay obs gyn sa buong gitnang ito ng Delhi ngunit kalaunan ay ginawang isang sobrang specialty na ospital. 

Ngayon sa huling 6-7 na taon ang pangunahing pokus ay ang pagbibigay ng pinakamahusay at modernong pangangalagang medikal sa lahat ng aming mga pasyente. Lumaki ito sa isang multi specialty ospital ngayon ay isa sa pinakamalaking mga pribadong ospital na darating din kami na may isang extension sa kalapit na lugar na darating sa loob ng 4-5 taon. Kaya, ito ay magiging isang sentro na tunay na patutunguhan para sa anumang mga problemang medikal.

 

May tanong?

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa operasyon sa puso, pag-opera ng bypass sa puso at paglipat ng puso

Makipag-ugnay para sa Pangalawang Opinyon o Libreng Pagpapayo

Tumawag sa +1 (302) 451 9218