Mga Kuwento ng Pasyente

Pinakamahuhusay na ikinuwento ng mga pasyente ang kuwentong iyon. Ang mga kwentong pasyente ay ang kwento ng Mozocare. Ito ay pinakamahusay na pagpapahayag ng kung ano ang ibig sabihin ng mozocare. Magbasa at matuto nang higit pa sa pamamagitan ng mga kuwentong ito.