Medikal Aparato

Mataas na Purity Oxygen Concentrator 8 Liter
Diagnostic kagamitan sa Lab
DIAGNOSITIC KIT & LAB REQUIREMENTS
Diagnostic kagamitan sa Lab
S1100 ICU Ventilator
Mabilis na Pag-screen at Maagang Pagtuklas na may COVID ‐ 19 Nucleic Acid Detection Kit & iPonatic