Kanser sa bituka

Maaari bang mapagaan ng Malusog na Pamumuhay ang Mga Panganib Ng Kanser?
Maaari bang mapagaan ng Malusog na Pamumuhay ang Mga Panganib Ng Kanser?