rak

simptomi in zdravljenje vrst kožnega raka
Oralni rak
FDA je odobrila Keytruda pembrolizumab kot prvo linijo imunoterapije za napredovali kolorektalni rak