კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Mozocare.com („ვებგვერდი“) აღიარებს თქვენი კონფიდენციალურობის შენარჩუნების მნიშვნელობას. Mozocare.com მოწოდებულია შეინარჩუნოს ჩვენი მომხმარებლების ყველა ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, მთლიანობა და უსაფრთხოება. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს, თუ როგორ აგროვებს და ამუშავებს Mozocare.com გარკვეულ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება შეაგროვოს და/ან მიიღოს თქვენგან ამ ვებსაიტის გამოყენებით.

გთხოვთ, იხილოთ ქვემოთ დეტალური ინფორმაციისთვის, თუ რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება შევაგროვოთ თქვენგან, როგორ გამოიყენება ეს ინფორმაცია ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით შემოთავაზებულ სერვისებთან და ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებთან გაზიარებულ სხვა სერვისებთან დაკავშირებით. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება ჩვენი ვებსაიტის ამჟამინდელ და ყოფილ ვიზიტორებზე და ჩვენს ონლაინ მომხმარებლებზე. ჩვენი ვებსაიტის მონახულებით და/ან გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გამოქვეყნებულია: 2000 წლის ინფორმაციული ტექნოლოგიების აქტის შესაბამისად; და ინფორმაციული ტექნოლოგიების (გონივრული უსაფრთხოების პრაქტიკა და პროცედურები და მგრძნობიარე პერსონალური ინფორმაცია) წესები, 2011 წელი ("SPI წესები")

გამოყენებით Mozocare.com და/ან დარეგისტრირდებით www.Mozocare.com-ზე, თქვენ უფლებას აძლევთ Sinodia Healthcare Private Limited-ს (მისი წარმომადგენლების, შვილობილი კომპანიების და მისი პარტნიორი საავადმყოფოებისა და ექიმების ჩათვლით) დაგიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით, ტელეფონით ან sms-ით და შემოგთავაზოთ ჩვენი მომსახურება თქვენთვის აირჩია პროდუქტის ცოდნის გაცემა, სარეკლამო შეთავაზებები, რომლებიც გაშვებულია Mozocare.com-ზე და შემოთავაზებები მისი ბიზნესპარტნიორებისა და დაკავშირებული მესამე მხარის მიერ, რის გამოც თქვენი ინფორმაცია შეიძლება შეგროვდეს ისე, როგორც ეს აღწერილია ამ პოლიტიკის მიხედვით.

თქვენ ეთანხმებით, რომ უფლებას აძლევთ Mozocare.com-ს დაგიკავშირდეთ ზემოთ აღნიშნული მიზნებისთვის, მაშინაც კი, თუ თქვენ დარეგისტრირდით DND ან DNC ან NCPR სერვის(ებ)ში. თქვენი ავტორიზაცია, ამ კუთხით, ძალაშია მანამ, სანამ თქვენი ანგარიში არ არის დეაქტივირებული არც თქვენ მიერ და არც ჩვენ მიერ.

პერსონალური ინფორმაციის კონტროლიორები

თქვენი პირადი მონაცემები შეინახება და შეგროვდება Sinodia Healthcare Private Limited-ის მიერ.

თქვენი მონაცემების შეგროვების ზოგადი მიზნები

ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებს ვებსაიტის სამართავად და იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია კონტრაქტის შესასრულებლად. Mozocare.com აგროვებს თქვენს ინფორმაციას სერვისებზე ან ანგარიშზე დარეგისტრირებისას, როდესაც იყენებთ მის პროდუქტებს ან სერვისებს, ეწვიეთ მისი ვებსაიტის გვერდებს.

როდესაც თქვენ იყენებთ ამ ვებსაიტს, ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ. ჩვენ ავტომატურად ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენი, როგორც მომხმარებლის ქცევისა და ჩვენთან ურთიერთობის შესახებ, ასევე ვარეგისტრირებთ ინფორმაციას თქვენი კომპიუტერის ან მობილური მოწყობილობის შესახებ. ჩვენ ვაგროვებთ, ვინახავთ და ვიყენებთ მონაცემებს ჩვენს ვებსაიტზე ყოველი ვიზიტის შესახებ (ე.წ. სერვერის ჟურნალის ფაილები). წვდომის მონაცემები მოიცავს:

 • მოთხოვნილი ფაილის სახელი და URL
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (მობილური, ელფოსტა, საცხოვრებელი ქალაქი)
 • მოძებნეთ თარიღი და დრო
 • გადაცემული მონაცემების რაოდენობა
 • წარმატებული მოძიება შეტყობინება (HTTP პასუხის კოდი)
 • ბრაუზერის ტიპი და ბრაუზერის ვერსია
 • ოპერაციული სისტემის URL რეფერენტი (ანუ გვერდი, საიდანაც მომხმარებელი მოვიდა ვებსაიტზე)
 • ვებსაიტები, რომლებზეც მომხმარებლის სისტემა წვდება ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით
 • მომხმარებლის ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის IP მისამართი და მომთხოვნი პროვაიდერი

მას შემდეგ რაც დარეგისტრირდებით საიტზე და შეხვალთ, ჩვენთვის ანონიმური არ ხართ. ასევე, რეგისტრაციისას მოგეთხოვებათ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და შესაძლოა გამოგიგზავნოთ SMS-ები, შეტყობინებები ჩვენი სერვისების შესახებ თქვენს უკაბელო მოწყობილობაზე. აქედან გამომდინარე, დარეგისტრირებით თქვენ უფლებას აძლევთ Mozocare.com-ს, გამოგიგზავნოთ ტექსტები და ელფოსტის შეტყობინებები თქვენი შესვლის დეტალებით და ნებისმიერი სხვა სერვისის მოთხოვნით, მათ შორის სარეკლამო ფოსტით და SMS-ებით.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას, რათა:

 • უპასუხეთ თქვენს მიერ წარდგენილ შეკითხვებს ან თხოვნებს.
 • დაამუშავეთ თქვენს მიერ წარმოდგენილი შეკვეთები ან განაცხადები.
 • ადმინისტრირება ან სხვაგვარად შესრულება ჩვენს ვალდებულებებს ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებთან ნებისმიერ შეთანხმებასთან დაკავშირებით.
 • მოითმინეთ და მოაგვარეთ პრობლემები თქვენთვის მოწოდებულ სერვისებთან დაკავშირებით.
 • გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია სპეციალური აქციების ან შეთავაზებების შესახებ. შეიძლება ასევე მოგახსენოთ ახალი ფუნქციების ან პროდუქტების შესახებ. ეს შეიძლება შეიცავდეს შეთავაზებებს ან პროდუქტებს ჩვენი ბიზნეს პარტნიორებისგან (როგორიცაა სადაზღვევო კომპანიები და ა.შ.) ან მესამე მხარეები (როგორიცაა მარკეტინგული პარტნიორები და სხვა სერვისის პროვაიდერები და ა.შ.), რომლებთანაც Mozocare.com-ს აქვს კავშირი.
 • ჩვენი ვებსაიტის და Mozocare.com-ის მიერ შემოთავაზებული სერვისების გასაუმჯობესებლად. ჩვენ შეიძლება გავაერთიანოთ თქვენგან მიღებული ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელსაც ვიღებთ ჩვენი ბიზნეს პარტნიორებისგან ან მესამე მხარისგან.
 • გამოგიგზავნოთ შეტყობინებები, კომუნიკაციები, შემოგთავაზოთ შეტყობინებები ამ ვებსაიტზე შემოთავაზებული სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით.
 • როგორც სხვაგვარად არის გათვალისწინებული ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

ამ ვებსაიტის ან ჩვენი სერვისების ზოგიერთი მახასიათებელი მოითხოვს, რომ მიაწოდოთ თქვენი პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, როგორც თქვენ მიერ მოწოდებული თქვენი ანგარიშის განყოფილებაში ჩვენს ვებსაიტზე.

ინფორმაციის გაზიარება და გამჟღავნება

Mozocare.com-მა შეიძლება გაუზიაროს ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი თქვენი ინფორმაცია სერვისის პროვაიდერს/ქსელ ჰოსპიტალებსა და ექიმებს პარტნიორს თქვენი წინასწარი თანხმობის გარეშე შემდეგ შეზღუდულ გარემოებებში:

 1. როდესაც მას ითხოვენ ან მოითხოვენ კანონით ან ნებისმიერი სასამართლოს ან სამთავრობო უწყების ან ორგანოს მიერ, გამჟღავნება, ვინაობის გადამოწმების მიზნით, ან პრევენციის, გამოვლენის, გამოძიებისთვის, მათ შორის კიბერ ინციდენტების, ან დანაშაულის დევნისა და დასჯის მიზნით. ეს გამჟღავნება გაკეთებულია კეთილსინდისიერად და რწმენით, რომ ასეთი გამჟღავნება გონივრულად აუცილებელია წინამდებარე წესებისა და პირობების აღსრულებისთვის; მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შესასრულებლად.
 2. Mozocare გვთავაზობს ასეთი ინფორმაციის გაზიარებას მისი ჯგუფის კომპანიებში და ოფიცრებსა და ამ ჯგუფის კომპანიების თანამშრომლებში პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მიზნით მისი სახელით. ჩვენ ასევე უზრუნველვყოფთ, რომ ასეთი ინფორმაციის მიმღებები თანხმდებიან ამ ინფორმაციის დამუშავებაზე ჩვენი ინსტრუქციების საფუძველზე და წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და ნებისმიერი სხვა შესაბამისი კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების ზომების შესაბამისად.
 3. Mozocare-მა შეიძლება გამოიყენოს მესამე მხარის სარეკლამო კომპანიები რეკლამის განსათავსებლად, როდესაც მომხმარებელი სტუმრობს ვებსაიტს. ამ კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ პერსონალური ინფორმაცია მომხმარებლის მიერ ვებსაიტზე და სხვა ვებსაიტებზე ვიზიტის შესახებ, რათა უზრუნველყონ მომხმარებლისთვის საინტერესო საქონლისა და მომსახურების შესახებ რეკლამა.
 4. Mozocare გადასცემს ინფორმაციას თქვენს შესახებ იმ შემთხვევაში, თუ Mozocare შეიძენს ან შეუერთდება სხვა კომპანიას.

ჩვენ ვაგროვებთ ქუქი-ფაილებს

ქუქი არის მომხმარებლის კომპიუტერში შენახული მონაცემების ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციას. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ სესიის ID ქუქიები და მუდმივი ქუქიები. სესიის ID ქუქი-ფაილების შემთხვევაში, ბრაუზერის დახურვის ან გამოსვლის შემდეგ, ქუქი წყვეტს და წაიშლება. მუდმივი ქუქი არის პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც ინახება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე დიდი ხნის განმავლობაში. სესიის ID ქუქიები შეიძლება გამოყენებულ იქნას PRP-ის მიერ მომხმარებლის პრეფერენციების თვალყურის დევნებისთვის, სანამ მომხმარებელი სტუმრობს ვებსაიტს. ისინი ასევე ხელს უწყობენ დატვირთვის დროის შემცირებას და სერვერის დამუშავების დაზოგვას. მუდმივი ქუქი-ფაილები შეიძლება გამოიყენოს PRP-მ, რათა შეინახოს, მაგალითად, გსურთ თქვენი პაროლის დამახსოვრება თუ არა, და სხვა ინფორმაცია. PRP ვებსაიტზე გამოყენებული ქუქი ფაილები არ შეიცავს პერსონალურ იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას.

ჟურნალის ფაილი

სტანდარტული ვებსაიტების უმეტესობის მსგავსად, ჩვენ ვიყენებთ ჟურნალის ფაილებს. ეს ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართებს, ბრაუზერის ტიპს, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერს (ISP), მიმართვის/გასვლის გვერდებს, პლატფორმის ტიპს, თარიღის/დროის შტამპს და დაწკაპუნებების რაოდენობას ტენდენციების გასაანალიზებლად, საიტის ადმინისტრირებისთვის, მომხმარებლის მოძრაობის თვალყურის დევნებისთვის. აგრეგატი და შეაგროვოს ფართო დემოგრაფიული ინფორმაცია საერთო გამოყენებისთვის. ჩვენ შეიძლება გავაერთიანოთ ეს ავტომატურად შეგროვებული ჟურნალის ინფორმაცია სხვა ინფორმაციას, რომელსაც ვაგროვებთ თქვენს შესახებ. ჩვენ ამას ვაკეთებთ სერვისების გასაუმჯობესებლად, რომლებსაც გთავაზობთ, მარკეტინგის, ანალიტიკის ან საიტის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად.

ელფოსტა - უარის თქმა

თუ აღარ ხართ დაინტერესებული ჩვენგან ელექტრონული ფოსტით განცხადებებისა და სხვა მარკეტინგული ინფორმაციის მიღება, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი მოთხოვნა ელ. care@Mozocare.com. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი მოთხოვნის დამუშავებას შეიძლება დაახლოებით 10 დღე დასჭირდეს.

უსაფრთხოების

ჩვენ ვიყენებთ შესაბამის ტექნიკურ და ორგანიზაციულ უსაფრთხოების ზომებს ნებისმიერ დროს, რათა დავიცვათ ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ თქვენგან. ჩვენ ვიყენებთ მრავალ ელექტრონულ, პროცედურულ და ფიზიკურ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დავიცვათ ინფორმაციის არაავტორიზებული ან უკანონო გამოყენება ან შეცვლა და ინფორმაციის შემთხვევითი დაკარგვის, განადგურების ან დაზიანებისგან. თუმცა, ინტერნეტით გადაცემის არც ერთი მეთოდი ან ელექტრონული შენახვის მეთოდი არ არის 100% უსაფრთხო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ შეგვიძლია მისი აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტია. გარდა ამისა, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი შესვლის ID-ისა და პაროლის კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების დაცვაზე და არ შეიძლება ამ რწმუნებათა სიგელების მიწოდება მესამე მხარისთვის.

მესამე მხარის რეკლამა

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის სარეკლამო კომპანიები და/ან სარეკლამო სააგენტოები რეკლამის მოსაწოდებლად, როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებსაიტს. ამ კომპანიებმა შეიძლება გამოიყენონ ინფორმაცია (თქვენი სახელის, მისამართის, ელექტრონული ფოსტის მისამართის ან ტელეფონის ნომრის გარდა) ამ ვებსაიტზე თქვენი ვიზიტების შესახებ, რათა უზრუნველყონ რეკლამა ამ ვებსაიტზე და სხვა მესამე მხარის ვებსაიტებზე საქონლისა და მომსახურების შესახებ, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო.

ჩვენ ვიყენებთ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებს, რათა განვათავსოთ რეკლამები ჩვენი სახელით ინტერნეტში და ზოგჯერ ამ ვებსაიტზე. მათ შეუძლიათ შეაგროვონ ანონიმური ინფორმაცია ვებსაიტზე თქვენი ვიზიტებისა და ჩვენს პროდუქტებთან და სერვისებთან თქვენი ურთიერთობის შესახებ. მათ ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ ინფორმაცია თქვენი ვიზიტების შესახებ ამ და სხვა ვებსაიტებზე საქონლისა და მომსახურების მიზანმიმართული რეკლამისთვის. ეს ანონიმური ინფორმაცია გროვდება პიქსელის ტეგის გამოყენებით, რომელიც არის ინდუსტრიის სტანდარტის ტექნოლოგია, რომელსაც იყენებენ უმეტესი ძირითადი ვებსაიტები. ამ პროცესში პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია არ გროვდება ან გამოიყენება.

ISO 27001

ISO/IEC 27001:2013 არის ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის საერთაშორისო სტანდარტი და უზრუნველყოფს სისტემურ მიდგომას კომპანიის მგრძნობიარე ინფორმაციის უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. ISO 27001:2013 სერთიფიკატის მიღება არის ჩვენი მომხმარებლების დარწმუნება, რომ Mozocare.com აკმაყოფილებს ინფორმაციული უსაფრთხოების უმაღლეს სტანდარტებს. Mozocare არის ISO/IEC 27001:2013 სერტიფიცირებული სერტიფიკატის ნომრით - IS 657892. ჩვენ განვახორციელეთ ISO/IEC 27001: 2013 სტანდარტი ყველა პროცესისთვის, რომელიც მხარს უჭერს სერვისების განვითარებას და მიწოდებას. Mozocare.com. Mozocare.com ესმის, რომ თქვენი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, მთლიანობა და ხელმისაწვდომობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ბიზნეს ოპერაციებისა და ჩვენი წარმატებისთვის.

ბმულები სხვა საიტებზე

შეიძლება იყოს შვილობილი ან სხვა საიტები დაკავშირებული Mozocare.com-თან. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ აწვდით ამ საიტებს, არ არის ჩვენი საკუთრება. ამ აფილირებულ საიტებს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული კონფიდენციალურობის პრაქტიკა და ჩვენ მოგიწოდებთ, წაიკითხოთ მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ამ ვებსაიტზე, როდესაც მათ ეწვევით.

ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

Mozocare.com იტოვებს უფლებას დროდადრო შეცვალოს ეს პოლიტიკა თავისი შეხედულებისამებრ. ჩვენ შეიძლება განვაახლოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რათა აისახოს ცვლილებები ჩვენს საინფორმაციო პრაქტიკაში. გირჩევთ პერიოდულად გადახედოთ

მონაცემთა საჩივრების ოფიცერი

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე საჩივარი ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობისა და იქ დადგენილ წესებთან დაკავშირებით, საჩივრების ოფიცრის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ:
ბატონი შაში კუმარი
ფოსტა:shashi@Mozocare.com,

თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები, შეშფოთება ან წინადადებები ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ჩვენ შეგვიძლია დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით ჩვენს საკონტაქტო გვერდზე ან mozo@mozocare.com-ზე.

მაინც ვერ იპოვნე შენი ინფორმაცია

დაუკავშირდით პაციენტის აღფრთოვანების ჯგუფს 24/7 ექსპერტის დახმარებისთვის.

Დახმარება მჭირდება?

მოთხოვნის გაგზავნა