Règleman sou enfòmasyon prive

Mozocare.com ("Sit Web") rekonèt enpòtans pou kenbe vi prive w. Mozocare.com pran angajman pou kenbe konfidansyalite, entegrite ak sekirite tout enfòmasyon itilizatè nou yo. Règleman sou enfòmasyon prive sa a dekri kijan Mozocare.com kolekte epi jere sèten enfòmasyon li ka kolekte ak/oswa resevwa nan men ou atravè itilizasyon sitwèb sa a.

Tanpri gade anba a pou plis detay sou ki kalite enfòmasyon nou ka kolekte nan men ou, ki jan yo itilize enfòmasyon sa yo an koneksyon avèk sèvis yo ofri atravè sitwèb nou an ak lòt pataje ak patnè biznis nou yo. Règleman sou enfòmasyon prive sa a aplike pou vizitè aktyèl yo ak ansyen vizitè yo nan sitwèb nou an ak pou kliyan sou entènèt nou yo. Lè w vizite ak/oswa itilize sit entènèt nou an, ou dakò ak Règ sou Konfidansyalite sa a.

Règ sou enfòmasyon prive sa a pibliye an konfòmite ak: Lwa sou Teknoloji Enfòmasyon, 2000; ak Règ Teknoloji Enfòmasyon (Pratik ak Pwosedi Sekirite Rezonab ak Enfòmasyon Pèsonèl Sansib), 2011 ("Règleman SPI yo")

Lè l sèvi avèk la Mozocare.com ak/oswa anrejistre tèt ou sou www.Mozocare.com ou otorize Sinodia Healthcare Private Limited (ki gen ladan reprezantan li yo, afilye yo, ak lopital patenarya li yo ak doktè) kontakte ou via imèl oswa apèl telefòn oswa SMS epi ofri w sèvis nou pou pwodwi ou a. te opte pou, bay konesans pwodwi, ofri òf pwomosyon ki kouri sou Mozocare.com ak òf pa patnè biznis li yo ak twazyèm pati ki asosye, pou rezon ki fè enfòmasyon ou yo ka kolekte nan fason ki detaye anba Règ sa a.

Ou dakò ke ou otorize Mozocare.com pou kontakte ou pou rezon ki endike anwo a menm si ou te anrejistre tèt ou anba DND oswa DNC oswa NCPR sèvis (yo). Otorizasyon ou, nan sans sa a, ap valab osi lontan ke kont ou pa dezaktive pa ni oumenm ni nou.

Kontwolè enfòmasyon pèsonèl yo

Done pèsonèl ou yo pral estoke ak kolekte pa Sinodia Healthcare Private Limited.

Objektif jeneral nan koleksyon done ou yo

Nou itilize done pèsonèl pou jere sit entènèt la ak nan limit ki nesesè pou ranpli kontra a. Mozocare.com kolekte enfòmasyon ou lè ou anrejistre pou yon sèvis oswa kont, lè ou itilize pwodwi oswa sèvis li yo, vizite paj sit entènèt li yo.

Lè w itilize sit entènèt sa a, nou kolekte enfòmasyon sou ou. Nou otomatikman kolekte enfòmasyon sou konpòtman ou kòm itilizatè ak sou entèraksyon ou avèk nou, epitou nou anrejistre enfòmasyon sou òdinatè w oswa aparèy mobil ou. Nou kolekte, estoke epi sèvi ak done sou chak vizit nan sit entènèt nou an (sa yo rele dosye log sèvè). Done aksè a gen ladan:

 • Non ak URL fichye yo mande a
 • Detay kontak (mobil, imèl, vil rezidans)
 • Chèche dat ak lè
 • Transfere kantite done
 • Mesaj rekipere siksè (kòd repons HTTP)
 • Kalite navigatè ak vèsyon navigatè a
 • Referans URL sistèm operasyon (sa vle di paj kote itilizatè a te vin sou sit entènèt la)
 • Sit wèb ke sistèm itilizatè a jwenn aksè atravè sit entènèt nou an
 • Adrès IP founisè sèvis entènèt itilizatè a ak founisè ki fè demann

Yon fwa ou anrejistre sou sitwèb la epi ou konekte ou pa anonim pou nou. Epitou, yo mande w nimewo kontak ou pandan enskripsyon an epi yo ka voye SMS, notifikasyon sou sèvis nou yo sou aparèy san fil ou a. Kidonk, lè w enskri, ou otorize Mozocare.com voye tèks ak alèt imel ba ou ak detay login ou ak nenpòt lòt kondisyon sèvis, tankou imèl pwomosyonèl ak SMS yo.

Nou itilize enfòmasyon ou yo pou:

 • reponn kesyon oswa demann ou te soumèt.
 • pwosesis lòd oswa aplikasyon ou soumèt.
 • administre oswa otreman egzekite obligasyon nou yo an relasyon ak nenpòt akò ak patnè biznis nou yo.
 • antisipe epi rezoud pwoblèm ak nenpòt sèvis yo bay ou.
 • pou voye enfòmasyon sou pwomosyon espesyal oswa òf ba ou. Nou ta ka di w tou sou nouvo karakteristik oswa pwodwi yo. Sa yo ta ka gen ladan òf oswa pwodwi nan men patnè biznis nou yo (tankou konpayi asirans elatriye) oswa twazyèm pati (tankou patnè maketing ak lòt founisè sèvis elatriye), ak ki Mozocare.com gen yon mare-up.
 • pou fè sit entènèt nou an ak sèvis Mozocare.com ofri yo pi byen. Nou ka konbine enfòmasyon nou jwenn nan men ou ak enfòmasyon sou ou nou jwenn nan patnè biznis nou yo oswa twazyèm pati.
 • pou voye avi ba ou, kominikasyon, ofri alèt ki gen rapò ak itilizasyon Sèvis yo ofri sou sitwèb sa a.
 • jan sa bay nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a.

Gen kèk karakteristik nan sitwèb sa a oswa nan sèvis nou yo pral mande pou ou bay enfòmasyon pèsonèl idantifyab ou jan ou bay nan seksyon kont ou sou sit entènèt nou an.

Pataje ak Divilgasyon Enfòmasyon

Mozocare.com gendwa pataje enfòmasyon w yo soumèt sou sitwèb la bay founisè sèvis/ki asosye Lopital ak Doktè ki nan rezo san w pa jwenn konsantman w alavans nan sikonstans limite sa yo:

 1. Lè lalwa mande oswa mande li oswa nenpòt tribinal oswa ajans gouvènman oswa otorite divilge, nan bi pou verifikasyon idantite, oswa pou prevansyon, deteksyon, envestigasyon enkli ensidan cyber, oswa pou pouswit ak pinisyon ofans yo. Divilgasyon sa yo fèt ak bon lafwa ak kwayans ke divilgasyon sa yo rezonab nesesè pou fè respekte Tèm ak Kondisyon sa yo; pou konfòme yo ak lwa ak règleman ki aplikab yo.
 2. Mozocare pwopoze pataje enfòmasyon sa yo nan konpayi gwoup li yo ak ofisye ak anplwaye nan konpayi gwoup sa yo nan bi pou yo trete enfòmasyon pèsonèl sou non li. Nou asire tou ke moun k ap resevwa enfòmasyon sa yo dakò pou trete enfòmasyon sa yo dapre enstriksyon nou yo epi an konfòmite avèk Règ sou Konfidansyalite sa a ak nenpòt lòt mezi konfidansyalite ak sekirite apwopriye.
 3. Mozocare ka itilize konpayi piblisite twazyèm pati pou sèvi anons lè itilizatè a vizite sit entènèt la. Konpayi sa yo ka itilize enfòmasyon pèsonèl sou vizit itilizatè a nan sit entènèt la ak lòt sit entènèt yo nan lòd yo bay piblisite sou machandiz ak sèvis ki enterese itilizatè a.
 4. Mozocare ap transfere enfòmasyon sou ou nan ka Mozocare akeri pa oswa fizyone ak yon lòt konpayi.

Nou kolekte bonbon

Yon bonbon se yon moso done ki estoke sou òdinatè itilizatè a ki mare ak enfòmasyon sou itilizatè a. Nou ka itilize tou de bonbon ID sesyon ak bonbon ki pèsistan. Pou bonbon ID sesyon, yon fwa ou fèmen navigatè w la oswa dekonekte, bonbon an fini epi li efase. Yon bonbon ki pèsistan se yon ti fichye tèks ki estoke sou disk di òdinatè w lan pou yon peryòd tan pwolonje. PRP ka itilize cookies ID sesyon pou swiv preferans itilizatè yo pandan itilizatè a ap vizite sit entènèt la. Yo ede tou minimize tan chaj epi sove sou pwosesis sèvè. PRP ka itilize bonbon ki pèsistan pou konsève si wi ou non, pou egzanp, ou vle sonje modpas ou oswa ou pa, ak lòt enfòmasyon. Bonbon yo itilize sou sitwèb PRP a pa genyen enfòmasyon ki kapab idantifye pèsonèlman.

Log Files

Tankou pifò sit entènèt estanda, nou itilize dosye log. Enfòmasyon sa a ka gen ladan adrès pwotokòl entènèt (IP), kalite navigatè, founisè sèvis entènèt (ISP), paj referans/sòti, kalite platfòm, koupon pou dat/lè, ak kantite klik pou analize tandans, administre sit la, swiv mouvman itilizatè a nan. total la, epi rasanble enfòmasyon demografik laj pou itilize total. Nou ka konbine enfòmasyon sa yo otomatikman kolekte ak lòt enfòmasyon nou kolekte sou ou. Nou fè sa pou amelyore sèvis nou ofri ou, pou amelyore maketing, analiz oswa fonksyonalite sit.

Imèl- Opt soti

Si w pa enterese ankò pou resevwa anons imèl ak lòt enfòmasyon maketing nan men nou, tanpri voye yon imèl ba demann ou an nan: care@mozocare.com. Tanpri sonje ke li ka pran apeprè 10 jou pou trete demann ou an.

sekirite

Nou anplwaye mezi sekirite teknik ak òganizasyon apwopriye tout tan pou pwoteje enfòmasyon nou kolekte nan men ou. Nou itilize plizyè mezi sekirite elektwonik, pwosedi ak fizik pou pwoteje kont itilizasyon oswa chanjman enfòmasyon san otorizasyon oswa ilegal, ak kont nenpòt pèt, destriksyon, oswa domaj nan enfòmasyon sanzatann. Sepandan, pa gen okenn metòd transmisyon sou entènèt la, oswa metòd depo elektwonik, ki 100% an sekirite. Se poutèt sa, nou pa ka garanti sekirite absoli li yo. Anplis de sa, ou responsab pou kenbe konfidansyalite ak sekirite id login ou ak modpas ou, epi ou ka pa bay okenn twazyèm pati kalifikasyon sa yo.

Twazyèm Pati Piblisite

Nou ka itilize konpayi piblisite twazyèm pati ak/oswa ajans piblisite pou sèvi anons lè w vizite sit entènèt nou an. Konpayi sa yo ka itilize enfòmasyon (eksepte non ou, adrès, adrès imel, oswa nimewo telefòn ou) sou vizit ou nan sit entènèt sa a yo nan lòd yo bay piblisite sou sit entènèt sa a ak lòt sit entènèt twazyèm pati sou machandiz ak sèvis ki ka enterese w.

Nou itilize founisè sèvis twazyèm pati pou sèvi anons sou non nou atravè entènèt la epi pafwa sou sitwèb sa a. Yo ka kolekte enfòmasyon anonim sou vizit ou sou sitwèb, ak entèraksyon ou ak pwodwi ak sèvis nou yo. Yo ka itilize tou enfòmasyon sou vizit ou yo sou sitwèb sa a ak lòt sitwèb pou piblisite vize pou machandiz ak sèvis yo. Enfòmasyon anonim sa yo kolekte atravè itilizasyon yon tag pixel, ki se teknoloji estanda endistri yo itilize pa pifò sitwèb prensipal yo. Pa gen okenn enfòmasyon ki idantifye moun pèsonèlman yo kolekte oswa itilize nan pwosesis sa a.

ISO 27001

ISO/IEC 27001:2013 se estanda entènasyonal pou jesyon sekirite enfòmasyon epi li bay yon apwòch sistematik pou kenbe enfòmasyon sansib konpayi an sekirite. Jwenn sètifika ISO 27001:2013 se yon asirans pou kliyan nou yo ke Mozocare.com konfòme ak pi wo estanda konsènan sekirite enfòmasyon. Mozocare se ISO/IEC 27001:2013 sètifye anba nimewo sètifika - IS 657892. Nou te aplike ISO/IEC 27001: 2013 estanda pou tout pwosesis sipòte devlopman ak livrezon sèvis pa Mozocare.com. Mozocare.com konprann konfidansyalite, entegrite, ak disponiblite enfòmasyon ou yo enpòtan anpil pou operasyon biznis nou yo ak pwòp siksè nou.

Lyen pou sit wèb lòt

Ka gen afilye oswa lòt sit ki lye ak Mozocare.com. Enfòmasyon pèsonèl ou bay sit sa yo pa pwopriyete nou. Sit ki afilye sa yo ka gen diferan pratik sou vi prive epi nou ankouraje w li règleman sou vi prive yo nan sit entènèt sa a lè w vizite yo.

Chanjman nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a

Mozocare.com rezève dwa pou chanje règleman sa a de tan zan tan, nan sèl diskresyon li. Nou ka mete ajou règleman sou enfòmasyon prive sa a pou reflete chanjman nan pratik enfòmasyon nou yo. Nou ankouraje w revize detanzantan

Ofisye Doleyans Done yo

Nan ka ou gen nenpòt doleyans ki gen rapò ak akò ak lwa aplikab sou Teknoloji Enfòmasyon ak règ yo te fè anba, yo bay non ak detay kontak Ofisye Doleyans la anba a:
Mesye Shashi Kumar
Imèl :shashi@Mozocare.com,

Si w gen kesyon, enkyetid, oswa sijesyon konsènan Règ sou Konfidansyalite nou an, ou ka jwenn nou lè w ap itilize enfòmasyon kontak ki nan paj Kontakte nou an oswa nan mozo@mozocare.com.

Toujou pa ka jwenn ou enfòmasyon

Kontakte ekip Pasyan Delight nou an pou èd ekspè 24/7.

Bezwen èd ?

voye Demann