Chimyoterapi a
Trete Kansè

Aprann sou dwòg chimyoterapi. Konbinezon tretman. Jere efè segondè yo

Chimyoterapi a
Trete Kansè

Aprann sou dwòg chimyoterapi. Konbinezon tretman. Jere efè segondè yo

Aprann sou dwòg chimyoterapi. Konbinezon tretman. Jere efè segondè yo

Enfòmasyon sou Dwòg
Dwòg apwouve pou diferan kalite kansè
Ki risk ou genyen?
Jwenn enfòmasyon sou efè segondè fizik ki ka koze pa diferan tretman kansè yo ak sa ou ka fè pou jere yo.
Disponib 24 / 7
Eksperyans
simotòm sa
konsène ou

Mizajou pou pasyan yo ak moun kap bay swen yo:

PWOTEJE KONT KOVID19

Yon resous konplè pou pasyan kansè ak moun kap bay swen yo ki bay dwòg chimyoterapi ak enfòmasyon efè segondè.

Mozocare Insights bay Nouvèl Sante, dènye tretman inovasyon, plase nan lopital, enfòmasyon sou endistri swen sante, ak pataje konesans.  Aprann plis

Pi bon lopital nan mond lan
Pi bon Lopital nan mond lan 2020- Top 100 Global
Keytruda (Pembrolizumab) kòm premye iminoterapi pou kansè kolorektal avanse ak domaj reparasyon ADN
Coronavirus
Biocon dwòg pou COVID 19 ALZUMAb® (Itolizumab)
Jwe videyo

Pataje enfòmasyon enpòtan ak kritik. Yon majorite nan pasyan kansè ekspoze yon bezwen fò pou enfòmasyon sou maladi ak tretman. Pèmèt bay pasyan kansè ak moun kap bay swen yo enfòmasyon klè ak egzat sou chimyoterapi, epi pou pèmèt yo vin patisipan aktif nan tretman yo. Nou pral jwenn nan sa a, ansanm. "

Krishan Kumar

Ko-fondatè

Dènye Mizajou