Remdesivir Covid-19: n hoitoon

Covid 19.

Remdesivir on viruslääke, jonka Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on hyväksynyt hätäkäyttöön COVID-19:n hoidossa. Lääke kehitettiin alun perin ebolavirustaudin hoitoon, mutta sittemmin se on otettu käyttöön COVID-19:n hoidossa.

Remdesivir estää viruksen replikaation, mikä voi auttaa vähentämään sairauden vakavuutta ja nopeuttamaan toipumisaikaa. Lääke annetaan suonensisäisesti, yleensä viiden päivän aikana.

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että remdesivir voi lyhentää COVID-19-potilaiden sairaalahoidon kestoa. New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa remdesiviriä saaneiden potilaiden toipumisaika oli mediaani 11 päivää verrattuna lumelääkettä saaneiden 15 päivään.

Vaikka remdesivir on osoittanut lupaavasti vähentää COVID-19:n vakavuutta, on tärkeää huomata, että sen ei ole osoitettu vähentävän merkittävästi COVID-19-potilaiden kuolleisuutta. Lisäksi lääke on kallis ja vaatii sairaalahoitoa antoa varten, mikä saattaa rajoittaa sen saatavuutta joillekin potilaille.

Remdesivirin yleisiä sivuvaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu ja kohonneet maksaentsyymiarvot. Joillakin potilailla on raportoitu vakavampia sivuvaikutuksia, kuten akuuttia hengitysvaikeutta ja septistä sokkia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että remdesivir on viruslääke, jonka FDA on hyväksynyt hätäkäyttöön COVID-19:n hoidossa. Lääke on osoittanut lupaavaa lyhentää COVID-19-potilaiden sairaalahoidon kestoa, mutta sen ei ole osoitettu vähentävän merkittävästi kuolleisuutta. Kuten kaikkien lääkkeiden kohdalla, remdesivirin käyttöä on harkittava huolellisesti ja lääkärin on seurattava sitä.