×
logo
Cael Dyfyniad am ddim
Cyswllt Sgwrsio Gyda Ni

Ysbyty SevenHills

Mumbai, India 5

Ysbyty SevenHills

Trosolwg
Gall Ysbyty SevenHills fod yn brif gyflenwr gwasanaeth tueddu yn Bharat. Mae fertigau tueddu yr ysbyty yn cynnwys gwasanaethau a chyfleusterau arbenigedd meddygol, ysbytai a gofal dydd yn bennaf. Mae gan glwstwr SevenHills dros 3 degawd o arbenigedd yn y sector tueddu. mae'n wybodus cyswllt wrth ddarparu gwasanaethau gwerthfawr a thueddol o ansawdd, gyda chefnogaeth tîm o weithwyr proffesiynol meddygol tosturiol ac ymroddedig. Mae'r Ysbyty, sy'n dirnod sy'n tueddu, wedi bod yn enw uned i dros hanner can miliwn o Indiaid. Mae'n cynnig cyfleusterau blaengar i gleifion mewnol a chleifion allanol, sy'n arbenigo mewn cysur a diogelwch cleifion a'u rhai dewisol. Yn rhagflaenydd mewn gofalu am integredig, mae Ysbyty SevenHills yn cynnwys presenoldeb cryf mewn dros ddeg ar hugain o uwch-arbenigeddau o fewn y sbectrwm tueddu. mae wedi dod i'r amlwg yng nghyngerdd y cyflenwr tueddu integredig ymddiriedus yn Asia, ac mae'n trin pob claf (domestig a rhyngwladol) fel ei gilydd.  
Gall Ysbyty SevenHills fod yn brif gyflenwr gwasanaeth tueddu yn Bharat. Mae fertigau tueddu yr ysbyty yn cynnwys gwasanaethau a chyfleusterau arbenigedd meddygol, ysbytai a gofal dydd yn bennaf. Mae gan glwstwr SevenHills dros 3 degawd o arbenigedd yn y sector tueddu. mae'n wybodus cyswllt wrth ddarparu gwasanaethau gwerthfawr a thueddol o ansawdd, gyda chefnogaeth tîm o weithwyr proffesiynol meddygol tosturiol ac ymroddedig. Mae'r Ysbyty, sy'n dirnod sy'n tueddu, wedi bod yn enw uned i dros hanner can miliwn o Indiaid. Mae'n cynnig cyfleusterau blaengar i gleifion mewnol a chleifion allanol, sy'n arbenigo mewn cysur a diogelwch cleifion a'u rhai dewisol. Yn rhagflaenydd mewn gofalu am integredig, mae Ysbyty SevenHills yn cynnwys presenoldeb cryf mewn dros ddeg ar hugain o uwch-arbenigeddau o fewn y sbectrwm tueddu. mae wedi dod i'r amlwg yng nghyngerdd y cyflenwr tueddu integredig ymddiriedus yn Asia, ac mae'n trin pob claf (domestig a rhyngwladol) fel ei gilydd.  

Angen Cynllun Triniaeth wedi'i Customized


Angen Cynllun Triniaeth wedi'i Customized


Gweithdrefn

Meddygon

lleoliad

Ffordd Marol Maroshi, Shivaji Nagar JJC, Marol, Andheri East, Maharashtra 400059 Mumbai, India


Dal i fethu dod o hyd i'ch gwybodaeth

Cysylltwch â'n tîm Delight Patient i gael cymorth arbenigol 24/7.

Angen cymorth ?

anfon Cais