Cost Triniaeth Liposuction yn India

Beth yw liposugno?Fel y gwyddom fod y blog hwn yn ymwneud cost triniaeth liposugno yn India ond i ddechrau dylem wybod rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am lawdriniaeth liposugno

Mae liposugno yn weithdrefn lawfeddygol sy'n defnyddio techneg sugno i dynnu braster o rannau penodol o'r corff, fel yr abdomen, y cluniau, y cluniau, y pen-ôl, y breichiau neu'r gwddf. Mae liposugno hefyd yn siapio (cyfuchliniau) yn yr ardaloedd hyn. Ymhlith yr enwau eraill ar liposugno mae lipoplasti a chyfuchlinio'r corff.

 Yn nodweddiadol nid yw liposugno yn cael ei ystyried yn ddull colli pwysau cyffredinol nac yn ddewis arall colli pwysau. Os ydych chi dros bwysau, rydych chi'n debygol o golli mwy o bwysau trwy ddeiet ac ymarfer corff neu drwy driniaethau bariatreg - fel llawfeddygaeth ffordd osgoi gastrig - nag y byddech chi gyda liposugno.

Angen Cyngor Arbenigol

Chwilio Am ail farn

Pam mae liposugno wedi'i wneud?

Cyn i'r system hon ddod ymlaen, roedd yn rhaid i lawfeddyg a oedd yn gweithredu ar fol ei glaf wneud toriad a oedd rhwng 6 a 12 modfedd o hyd. Rhoddodd hynny ddigon o le iddyn nhw weld beth roedden nhw'n ei wneud a chyrraedd beth bynnag oedd yn rhaid iddyn nhw weithio arno.

In laparosgopig llawdriniaeth, mae'r llawfeddyg yn gwneud sawl toriad bach. Fel arfer, nid yw pob un yn fwy na hanner modfedd o hyd. (Dyna pam y'i gelwir weithiau'n lawdriniaeth twll clo.) Maen nhw'n mewnosod tiwb trwy bob agoriad, ac mae'r camera a'r offer llawfeddygol yn mynd trwy'r rheini. Yna bydd y llawfeddyg yn gwneud y llawdriniaeth.

Pam mae laparosgopi yn cael ei berfformio?

Defnyddir liposugno i dynnu braster o rannau o'r corff nad ydyn nhw wedi ymateb i ddeiet ac ymarfer corff, fel:

 1. Abdomen
 2. Breichiau uchaf
 3. Buttocks
 4. Lloi a fferau
 5. Cist ac yn ôl
 6. Cluniau a morddwydydd
 7. Ên a gwddf

Angen Cyngor Arbenigol

Chwilio Am ail farn

Pam Ystyried India Ar gyfer eich Liposuction?

 • Mae cost gyfartalog Llawfeddygaeth Liposuction yn uchel iawn yng ngwledydd y gorllewin.
 • Mae India yn adnabyddus ledled y byd am ei chyfleusterau meddygol datblygedig a'i thechnoleg addawol ar gyfer Llawfeddygaeth Liposuction. Mae llawer o'r ysbytai gorau ar gyfer Llawfeddygaeth Liposuction i'w cael yn India.
 • Mae cost Llawfeddygaeth Liposuction yn India yn llawer llai o gymharu ag unrhyw wledydd eraill. Hefyd, mae cost Llawfeddygaeth Liposuction yn India yn sylweddol is na gwledydd datblygedig eraill y byd

Gweithdrefn Liposuction

Yn gyffredinol, mae liposugno yn feddygfa ddi-boen sy'n cynnwys uchafswm o un noson o aros mewn ysbyty. Cyn y driniaeth, cewch eich anaestheiddio. Bydd graddfa'r anesthesia yn dibynnu ar faint o fraster sy'n cael ei dynnu. Efallai bod gennych anesthesia lleol neu anesthesia cyffredinol. Ar ôl hyn, rhoddir tiwb gwag, canwla, yn yr ardal benodol trwy doriad. Mae'r toriadau yn gyffredinol yn llai na chwarter modfedd. Yna cysylltir y canwla ag uned wactod. Ar ôl i'r dyfeisiau gael eu hatodi mae'r gwactod yn cael ei droi ymlaen, ac mae braster yn cael ei sugno allan o dan arweiniad meddyg hyfforddedig. Fodd bynnag, cyn sugno allan y braster mae angen ei doddi. Gellir gwneud hyn mewn tair ffordd:

 

 • Chwistrellu: Mae toddiant halwynog wedi'i gymysgu â chyffur lladd poen ac epinephrine yn cael ei chwistrellu i'r ardaloedd brasterog i doddi'r celloedd braster.
 • Uwchsain: Yn y weithdrefn hon, defnyddir uwchsain i doddi'r dyddodion brasterog.
 • Gyda chymorth laser: Yma defnyddir laser pwerus i doddi pilenni celloedd braster.
 • Unwaith y bydd y braster wedi toddi mae'r gwactod yn cael ei droi ymlaen a braster tawdd yn cael ei sugno allan o'r ardal benodol. Os yw'r weithdrefn wedi mynd heibio yn afresymol yna bydd yr adferiad yn gyflym. Er y gall fod cleisio, chwyddo a dolur am oddeutu wythnos gallwch ddychwelyd i'r gwaith o fewn ychydig ddyddiau. Gallwch ailddechrau ffyrdd arferol o fyw o fewn pythefnos.

Y 10 Llawfeddyg gorau yn India ar gyfer llawfeddygaeth liposugno

 • Dr Vipul Nanda
 • Dr Charu Sharma
 • Dr (Maj Gen) Avtar Singh Bath
 • Dr A. Sivakumar
 • Dr Shilpi Bhadani
 • Subramanian Dr Nirmala
 • Dr Rashmi Taneja
 • Dr Anil Behl
 • Dr Shashi Bhushan
 • Dr Indrapati Singh

Angen Cyngor Arbenigol

Chwilio Am ail farn

Y 10 Ysbyty Gorau ar gyfer Llawfeddygaeth Liposuction yn India

 • LeJeune Medspa
 • Ysbyty Kokilaben Dhirubhai Ambani
 • Ysbytai Byd-eang Gleneagles, 
 • Ysbyty Super Speciality BLK
 • Ysbyty Artemis
 • Sefydliad Ymchwil Coffa Fortis
 • Ysbyty Fortis, Bannerghatta
 • Ysbyty Paras

Beth Yw Cost Triniaeth Liposuction yn India

DINASOEDD

Cost Isaf

Cost ar gyfartaledd

Y gost uchaf

Delhi Newydd

$ 900

2500

4200

Noida

$ 850

2500

4000

Jaipur

$ 1150

2600

3800

Chandigarh

$ 1100

2600

3900

Gurgaon

$ 1200

2600

4200

Ahmedabad

$ 1110

2500

3500

Mumbai

$ 1000

2500

4000

Nagpur

$ 1000

2500

3100

Pune

$ 1000

2200

3100

Kolkata

$ 1200

2500

3150

Chennai

$ 1250

2500

3260

Bangalore

$ 1250

2500

3260

Hyderabad

$ 1220

2600

3550

Goa

$ 1250

2600

3500

Kerala

$ 950

2600

3500

Daeth Cost Llawfeddygaeth Liposuction yn India yn amrywio o le i le. Fodd bynnag, mae yna lawer mwy o ffactorau sy'n chwarae rhan hanfodol yng nghost derfynol liposuction  Triniaeth. Rhai o'r ffactorau a wynebir amlaf yw -

 • Math o Driniaeth
 • Arbenigedd llawfeddyg
 • Statws yr ysbyty
 • Lleoliad yr ysbyty
 • Math o'r ysbyty
 • Cyflwr meddygol y claf

I gael Amcangyfrif o  Cost Triniaeth Liposuction yn India

Cliciwch Yma: www.Mozocare.com

Angen Cyngor Arbenigol

Chwilio Am ail farn
Rhannu ar facebook
Rhannu ar twitter
Rhannu ar linkedin
Rhannwch ar whatsapp

16 meddwl ar “Cost Triniaeth Liposuction yn India"

 1. akshay blk

  Hoffi !! Diolch am gyhoeddi'r erthygl anhygoel hon.

  Chwefror 11, 2020 ateb
 2. Jamila

  Heya dwi am y tro cyntaf yma. Fe wnes i ddod o hyd i'r bwrdd hwn
  ac rwy'n ei chael hi'n ddefnyddiol iawn ac fe helpodd fi lawer.
  Rwy'n gobeithio rhoi rhywbeth yn ôl a chynorthwyo eraill fel chi a gynorthwyodd i mi.

  Chwefror 11, 2020 ateb
 3. Natalia

  Helo fyddech chi'n meindio rhannu pa blatfform blog rydych chi'n gweithio gydag ef?
  Rydw i'n mynd i ddechrau fy mlog fy hun yn y dyfodol agos ond rydw i'n cael amser caled yn dewis rhwng BlogEngine / Wordpress / B2evolution a Drupal.
  Y rheswm rwy'n gofyn yw oherwydd bod eich cynllun yn ymddangos yn wahanol na'r mwyafrif
  blogiau ac rwy'n edrych am rywbeth hollol unigryw.

  Ymddiheuriadau PS am fod oddi ar y pwnc ond roedd yn rhaid i mi ofyn!

  Chwefror 11, 2020 ateb
 4. Ophelia

  Bob penwythnos roeddwn i'n arfer ymweld â'r wefan hon, oherwydd i
  yn dymuno mwynhad, gan fod y wefan hon yn cynnwys data doniol gwirioneddol ddymunol
  hefyd.

  Chwefror 11, 2020 ateb
 5. Ingrid

  Pan fydd rhywun yn ysgrifennu post, mae ef / hi yn cynnal syniad defnyddiwr yn ei ymennydd sut y gall defnyddiwr fod yn ymwybodol ohono.

  Felly dyna pam mae'r erthygl hon yn wych. Diolch!

  Chwefror 11, 2020 ateb
 6. Mae ei

  Mae'r dyluniad hwn yn anhygoel! Rydych chi'n sicr yn gwybod sut i ddiddanu darllenydd.
  Rhwng eich ffraethineb a'ch fideos, cefais fy symud bron i ddechrau
  fy mlog fy hun (wel, bron… HaHa!) swydd wych.
  Roeddwn i wrth fy modd â'r hyn oedd gennych chi i'w ddweud, a mwy
  na hynny, sut y gwnaethoch chi ei gyflwyno. Rhy cŵl!

  Chwefror 11, 2020 ateb
 7. Marla

  Awgrymwyd y wefan hon i mi trwy fy nghefnder. Dydw i ddim mwyach
  yn sicr p'un a yw'r cyhoeddiad hwn wedi'i ysgrifennu trwyddo ai peidio
  gan nad oes unrhyw un arall yn cydnabod y fath wedi'i dargedu am fy nhrafferth.
  Rydych chi'n anhygoel! Diolch!

  Chwefror 11, 2020 ateb
 8. Anthony

  Mae'n anhygoel mynd i weld y wefan hon a darllen y
  barn yr holl ffrindiau ar bwnc y paragraff hwn,
  tra fy mod hefyd yn awyddus i gael gwybodaeth.

  Chwefror 11, 2020 ateb
 9. Patrice

  Helo! Rydw i wedi bod yn darllen eich blog ers cryn amser bellach ac o'r diwedd cefais y dewrder i fwrw ymlaen a rhoi bloedd allan i chi
  Kingwood Tx! Dim ond eisiau sôn am ddal i fyny â'r gwaith gwych!

  Chwefror 11, 2020 ateb
 10. Kandis

  Safle rhagorol. Llawer o wybodaeth ddefnyddiol yma.
  Rwy'n ei anfon at rai ffrindiau yn rhannu hefyd
  mewn blasus. Ac wrth gwrs, diolch yn eich chwys!

  Chwefror 11, 2020 ateb
 11. Jennifer

  Diolch am yr ysgrifennu addawol. Mewn gwirionedd roedd yn gyfrif difyrrwch.
  Edrych ymlaen at fwy y gellir cytuno arno! Fodd bynnag, sut
  a allem gyfathrebu?

  Chwefror 11, 2020 ateb
 12. Brianna

  Mae fy mherthnasau bob tro yn dweud fy mod yn gwastraffu fy amser yma ar y we,
  heblaw fy mod i'n gwybod fy mod i'n dod yn gyfarwydd bob dydd trwy ddarllen
  cynnwys mor dda.

  Chwefror 11, 2020 ateb
 13. Analisa

  Rwyf wedi darllen cymaint o gynnwys am y blogiwr
  mae cariadon ac eithrio'r swydd hon yn wirioneddol yn erthygl gyflym,
  cadwch hi i fyny.

  Chwefror 11, 2020 ateb
 14. Laurie

  Hmm a oes unrhyw un arall yn cael problemau gyda'r lluniau ar y blog hwn yn llwytho?

  Rwy'n ceisio darganfod a yw'n broblem ar fy
  diwedd neu os mai ef yw'r blog. Byddai unrhyw awgrymiadau'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr.

  Chwefror 11, 2020 ateb
 15. Clarissa

  Post da iawn. Rwy'n profi llawer o'r materion hyn hefyd.

  Chwefror 11, 2020 ateb
 16. Dalton

  Rwy'n hoffi'r wybodaeth ddefnyddiol rydych chi'n ei darparu yn eich erthyglau.
  Rwy'n hollol siŵr y byddaf yn dysgu llawer o bethau newydd yma!
  Pob lwc i'r nesaf!

  Chwefror 11, 2020 ateb

Ad a ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Chwilio am Ysbyty? Angen cymorth?

logo

 

Llwyfan mynediad meddygol integredig ar gyfer ysbytai a meddygon