Cost Triniaeth Canser Serfigol Yn India

Cost Triniaeth Canser Serfigol Yn India

Canser ceg y groth yn cael ei ystyried fel y pedwerydd canser amlaf mewn menywod. Amcangyfrifodd Sefydliad Iechyd y Byd 570,000 o achosion newydd o ganser ceg y groth yn 2018 sy'n cynrychioli 6.6% o'r holl ganserau benywaidd. Mae gan y gwledydd incwm isel a chanolig gyfradd marwolaethau uchel ar gyfer canser ceg y groth. Mae hyn oherwydd amryw resymau sy'n cynnwys y ffactorau cost a'r lefel isel o ymwybyddiaeth. Triniaeth canser ceg y groth yn bosibl os caiff ei ddiagnosio'n gynnar, felly argymhellir bob amser cael diagnosis a sgrinio cynnar.

Mae India yn cael ei ystyried yn un o'r cyrchfannau mwyaf ffafriol ar gyfer  Triniaeth ar gyfer Canser Serfigol. Mae India yn cynnig y gwasanaeth o'r ansawdd gorau ar gyfer Triniaeth Canser Serfigol am gost fforddiadwy. Perfformir sawl gweithdrefn ar gyfer trin canser ceg y groth. Mae'n cynnwys llawfeddygaeth, cemotherapi a radiotherapi. Mae'r feddygfa'n cynnwys Cyfuno, Hysterectomi, Hysterectomi Radical, Cryosurgery, Llawfeddygaeth Laser, Exenteration Pelvic. Mae holl gost y weithdrefn yn wahanol, felly mae'r cost triniaeth canser ceg y groth yn India yn dibynnu i raddau helaeth ar y gweithdrefnau a gyflawnir.

 • Cost Llawfeddygaeth
 • Cyfuno 
 • Hysterectomi
 • Cryosurgery
 • Llawdriniaeth Laser

Ymhlith y ffactorau eraill sy'n effeithio ar gost Triniaeth Canser Serfigol mae:

 • Angen triniaeth
 • Cyflwr y claf
 • Dull triniaeth
 • Enw da'r ysbyty
 • Profiad meddyg
 • Gallu technolegol yr ysbyty.

Y cyfan cost triniaeth canser ceg y groth yn India sy'n cynnwys y llety, bwyd ac ati, yn is na gweddill y byd. Bydd dewis India ar gyfer triniaeth canser ceg y groth yn gost-effeithiol gyda gwasanaethau o'r ansawdd uchaf.

Angen Cyngor Arbenigol

Chwilio Am ail farn

Mozocare yn darparu mynediad Gofal Iechyd ledled y byd. 

Am fwy o fanylion gallwch gysylltu â ni

Gwefan: www.mozocare.com 

E-bost: Mozo@mozocare.com

Rhannu ar facebook
Rhannu ar twitter
Rhannu ar linkedin
Rhannwch ar whatsapp

6 meddwl ar “Cost Triniaeth Canser Serfigol Yn India"

 1. Jill

  Aw, roedd hon yn swydd dda iawn. Dod o hyd i'r amser a'r ymdrech wirioneddol i wneud a
  erthygl o'r radd flaenaf ... ond beth alla i ei ddweud ... Rwy'n cyhoeddi llawer iawn a byth yn llwyddo i wneud unrhyw beth.

  Gorffennaf 26, 2020 ateb
 2. Susie

  Fel arfer, nid wyf yn dysgu postio ar flogiau, fodd bynnag hoffwn ddweud
  bod yr ysgrifennu hwn wedi fy gorfodi i geisio ei wneud!
  Mae eich chwaeth ysgrifennu wedi fy synnu. Diolch, post eithaf gwych.

  Gorffennaf 26, 2020 ateb
 3. Carina

  Helo yno, Rydych chi wedi gwneud gwaith gwych.

  Byddaf yn sicr yn ei gloddio ac yn awgrymu yn bersonol i'm ffrindiau.
  Rwy'n siŵr y byddant yn elwa o'r wefan hon.

  Gorffennaf 26, 2020 ateb
 4. Walker

  Rwy'n hoffi'r wybodaeth ddefnyddiol rydych chi'n ei darparu yn eich erthyglau.
  Byddaf yn rhoi nod tudalen ar eich blog ac yn edrych ar unwaith
  mwy yma yn rheolaidd. Rwy'n eithaf sicr y gwnaf
  cael gwybod llawer o bethau newydd yma! Pob lwc
  am y canlynol!

  Gorffennaf 26, 2020 ateb
 5. Sergio

  Diolch am bob erthygl wych arall. Ble arall all gyfiawn
  a oes unrhyw un yn cael y math hwnnw o wybodaeth mewn dull ysgrifennu mor berffaith?
  Mae gen i gyflwyniad yr wythnos nesaf, ac rydw i'n edrych am wybodaeth o'r fath.

  Gorffennaf 26, 2020 ateb
 6. Agnes

  Helo, dwi'n credu bod hwn yn flog gwych. I.
  baglu arno 😉 Rydw i'n mynd i ailedrych eto.

  Gorffennaf 26, 2020 ateb

Ad a ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Chwilio am Ysbyty? Angen cymorth?

logo

 

Llwyfan mynediad meddygol integredig ar gyfer ysbytai a meddygon